XUÂN NGHIÊM GAS
TUYỂN DỤNG

Công ty TNHH DVTM TH Xuân Nghiêm tiền thân là Doanh Nghiệp tư nhân Xuân Nghiêm
từ năm 1993 và đến 20/08/2000 chính thức được thành lập, hoạt
động chính trong lĩnh vực chiết nạp và phân phối khí dầu mỏ hoá lỏng (LPG) tại
Quảng Ninh và các địa phương lân cận như Hải Phòng, Lạng Sơn, Hải Dương …

Công ty TNHH DVTM TH Xuân Nghiêm tiền thân là Doanh Nghiệp
tư nhân Xuân Nghiêm từ năm 1993 và đến 20/08/2000 chính thức được thành lập

Job description - Chăm sóc khách hàng

Mô tả công việc
• Giải quyết các thắc mắc, yêu cầu, vấn đề KH gặp phải trong quá trình sử dụng sản phẩm
• Tiếp nhận, kiểm tra và giải quyết thắc mắc cách sử dụng sản phẩm
• Tiếp nhận, kiểm tra, chuyển xử lý lỗi cho kỹ thuật xử lý
• Tiếp nhận, kiểm tra và giải đáp yêu cầu mới của khách hàng
• Thu thập các ý kiến của khách hàng về sản phẩm để nâng cao chất lượng
• Lắng nghe các góp ý của khách hàng
• Tổng hợp và chuyển lại bộ phận nghiên cứu sản phẩm
• Cung cấp thông tin về các tính năng, sản phẩm mới
• Gửi mail, thông báo cho khách hàng trên các kênh
• Tổ chức các hoạt động đào tạo tập trung vè tính năng và sản phẩm

Gọi cho chúng tôi để hẹn lịch phỏng vấn:

(0203) 3 869.869

1900.58.58.14

Hoặc điền SĐT, email của bạn và vị trí bạn muốn ứng tuyển cho chúng tôi