Đại lý chúng tôi đã hợp tác với Công ty gas Xuân Nghiêm hơn 15 năm; trong quá trình làm việc chúng tôi ghi nhận và cảm ơn các phòng ban trong công ty đã luôn giúp đỡ, tạo điều kiện để chúng tôi phát triển như ngày hôm nay. Tôi rất hài lòng về sự phục vụ của anh em lái xe khi giao hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *